Heel wat tegels die buiten geplaatst worden op balkons en terrassen liggen er abominabel bij. Als de oorzaak normale slijtage is, is er geen probleem en kunnen de tegels probleemloos vervangen worden. In veel gevallen echter is de schade aan de tegels een gevolg van een verkeerde systeemopbouw of van andere verkeerde keuzes die werden gemaakt. Het is net op die te maken juiste keuzes dat ik hier verder op wens in te gaan en een aantal adviezen wil meegeven die de uiteindelijke kwaliteit van het tegelwerk positief beïnvloeden.

  1. Het tegelformaat: kies het best voor tegels van niet te groot formaat. Een tegel is immers een erg hard materiaal dat buiten zal opwarmen (door de zon) en afkoelen (bij een regenbui) en dit verschillende keren per dag. De opwarming en afkoeling zorgt beurtelings voor het uitzetten en het krimpen van de tegel. Deze thermische spanningen moeten in de “zachtere” voegen worden afgebouwd. Hoe groter dus de tegel, hoe minder voegen er zullen zijn en hoe moeilijker de spanningsafbouw zal verlopen. Kies dus bij voorkeur voor tegels die niet groter zijn dan 60 cm bij 60 cm.
  1. Het tegeltype: buiten kunnen enkel tegels met de classificatie “U” (ongeglazuurd) worden aangebracht. Vloeren binnen worden ingedeeld naar de slijtklasse “PEI” van 1 tot 5, waarbij 5 het glazuur is met de hoogste slijtvastheid. Vloeren buiten mogen echter niet geglazuurd zijn omdat dit glazuur onder voortdurende dampdrukspanning zal loskomen en afschilferen naar verloop van tijd. Enkel ongeglazuurde tegels kunnen dus buiten worden geplaatst indien u een lange levensduur van uw terras of balkon nastreeft.
  1. De tegelkleur: donkere kleuren (zwart, donkergrijs, bruin etc.) slaan de warmte op terwijl licht kleuren (beige, lichtgrijs, crème etc.) de warmte reflecteren. Hoogzomer zal de zon donkere tegels opwarmen tot het niveau waarop het onmogelijk wordt er blootvoets op te lopen. Niet erg praktisch als er kinderen blootvoets op het terras lopen. Dit betekent ook dat de tegels extreem sterk zullen uitzetten. Barst er dan ook nog eens een warmteonweer los dan gaat de temperatuur van de tegel op minuten van 40 à 50 °C naar 25 à 30 ° C. Dit betekent dat de tegels een extreem sterke technische shock ondergaan die de tegel of de hechting aan de ondergrond op termijn kan beschadigen.
  1. De voegbreedte: alle spanningen (thermische (temperatuur) of mechanische (impact door voorwerpen)) die opduiken in de tegel dienen in de zachtere cementgebonden voeg te worden afgebouwd. De huidige tendens is een voeg tussen tegels te laten van 1 à 2 mm breedte. Deze beperkte breedte laat niet toe deze spanningen optimaal af te bouwen. Om een gezonde spanningsafbouw te garanderen is het daarom beter om buiten voegen aan te brengen van minimum 3 en beter 5 mm voegbreedte.
  1. De tegellijm en de voegspecie: dikwijls wordt, onterecht, gedacht dat omdat het om de plaatsing van een tegel buiten gaat, dit rustig kan met de goedkopere producten. Niets is echter minder waar. Buiten zijn de eisen die aan de lijm en de voeg worden gesteld immers vele malen hoger dan voor de producten die binnen worden gebruikt. Binnen ligt een tegelvlak in een constant, quasi onveranderlijk milieu terwijl buiten de weersomstandigheden continu kunnen veranderen. Gevolg is dus dat voor een plaatsing buiten de lijmen en voegspecie voldoende harsen moeten bevatten om aan de zware omstandigheden buiten te kunnen voldoen.

SAMENGEVAT DIENEN TEGELS BUITEN:

  1. Niet groter te zijn dan 60 cm x 60 cm
  2. Ongeglazuurd te zijn
  3. Best niet te donker van kleur te zijn
  4. Geplaatst te worden met een minimum 3 en beter 5 mm brede voeg
  5. Geplaatst te worden met de top van het flexibele lijm- en voegengamm
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 StarsLaden...
Door Zanza Tagged