Wanneer men op chape of dekvloer, waarin een elektrische of op een vloerverwarming met warm water werd aangebracht, een keramische tegelvloer wil plaatsen dienen een aantal regels te worden gerespecteerd omdat deze vloer door de voortdurende thermische spanningen (van opwarmen en afkoelen) erg sterk wordt belast.

Er dienen dus aangepaste, hoogperformante lijmen en voegen te worden gebruikt die opgewassen zijn om deze zware taak te vervullen. Tegelijk moeten ook de soepele bewegingsvoegen in het tegeloppervlak zeer precies worden aangebracht rekeninghoudend met de te verwachten temperatuurs – en mechanische spanningen. Hiervoor bestaan trouwens een aantal exacte regels. Deze hier uitleggen is iets te ingewikkeld maar indien een voegenplan noodzakelijk is voor uw tegelvloer op een vloerverwarming dan maken wij bij Zanza.be dit graag kostenloos voor u als klant.

Hoe gaan we nu te werk?

1. Het voorbereiden van de ondergrond:

 • De ondergrond dient voldoende stevig, hard en uniform te zijn in samenstelling
 • Oneffenheden onder de lat van 2 m mogen maximum 4 mm te zijn.
 • Plaatselijke oneffenheden uitvlakken met “Weber.col plus 3 D” 48 uur voor het lijmen van de tegels
 • De ondergrond stofzuigen
 • Primer Weber.prim tac aanbrengen met borstel en rol en 4 uur laten drogen

2. De tegels aanbrengen:

 • Het tegelformaat beperken tot maximaal 60 x 60 cm en een voegbreedte respecteren van minimum 5 mm om een goede spanningsafbouw te realiseren
 • De hoogte van de tanden van de lijmspaan kiezen in functie van de grote van de tegel 9/9/9mm voor tegels tot formaat 45/ x 45 cm, halve maan 20 mm x 8 mm voor tegels groter dan 45 x 45 cm (tot formaat 60 x 60cm
 • De overdracht tussen lijm en ondergrond dient 100 % te zijn. Het kan helpen om de techniek van de dubbele verlijming (lijm op de ondergrond kammen + lijm op de acvhterzijde van de tegel aanbrengen) toe te passen
 • De aangepaste lijm is “Weber.col plus 3 D”

3. Het voegen van de tegels:

 • De wachttijd voor het voegen is minimum 24 uren
 • Voegbreedte minimum 5 mm
 • De soepele voegen die zich in de ondergrond (chape) bevinden loodrecht overnemen in het tegeloppervlak
 • De randvoegen aan de zijkanten, voegen die aansluiten op vaste elementen van het gebouw (rond een kolom bij voorbeeld) en de voegen in de overgang (deuren) tussen plaatsen dienen met een soepele voeg te worden uitgevoerd. Dit kan d.m.v. siliconen of met profielen

4. Algemeen:

 • De vloerverwarming dient tijdens het betegelen te worden uitgeschakeld voor 7 dagen. Nadien de vloer opstarten op een temperatuur tussen 5 en 10 °c en dit regime aanhouden gedurende 3 weken. De vloerverwarming nadien opstarten met stappen van 5°C per dag.
 • Bij het plaatsen van een romeins verband of met verspringende voegen dient een ontkoppelingsmat tussen de tegels en de ondergrond te worden aangebracht.
 • Het is af te raden vloerverwarming te combineren met keramisch hout gezien het grillige voegenpatroon.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 StarsLaden...
Door Zanza