Dikwijls komen klanten in de toonzaal van Zanza met de vraag om volkeramische tegels voor hun vloeren binnen.

Op de vraag: Waarom volkeramische tegels en wat er juist bedoeld wordt met “volkeramisch”? blijft het antwoord meestal wazig en onduidelijk.

Het komt er meestal op neer dat de klant een door – en – doorgebakken tegels wenst omdat als er een hard voorwerp (een glas, een bord een zwaar mes etc.) op de geplaatste vloer valt en een scherf uit de bovenzijde van het tegeloppervlak afbreekt men dezelfde kleur en structuur wenst te zien als de rest van de onbeschadigde tegel.

De eis van de klant is volkomen terecht maar verwijst in feite naar een aantal jaren geleden waar de productie van tegels totaal anders was dan vandaag de dag.

Vroeger werd bij de productie van vloeren immers eerst een drager (body) geperst bestaande uit vooral klei (rode klei bij aanvang, later witte klei) waarbij nadien op de drager liquide émailles werden aangebracht om de tegel zijn uiteindelijk esthetisch aspect te geven. De temperaturen waarop de tegels werden gebakken bleven ook relatief laag (tussen 600 en 800 °C). De tegels bestemd voor binnen waren daarom relatief kwetsbaar voor een impact met een zwaar, scherp voorwerp en eens het émaille was beschadigd zag men de rode of witte kleur van de drager of body.

De technische evolutie van de tegels die voor binnenvloeren bestemd zijn hebben echter vandaag een dusdanig evolutie doorlopen dat het bovenstaande probleem niet meer bestaat.

Rede hiervoor is dat de liquide émailles werden vervangen door chemische émailles die inwerken in het oppervlak van de tegel en dus integraal deel uitmaken van de vloertegel. Door het borstelen van het oppervlak wordt de uiteindelijke gewenste gladheid (of ruwheid) van de tegel bekomen. Verder worden de tegels gebakken aan veel hogere temperaturen dan voordien (tussen 1400 en 1600 °c) waardoor ze een veel hogere PEI (slijtklasse) hebben.

Deze productietechniek zorgt ervoor dat zeer rijke uitvoeringen (vb reëel uitziend keramische hout, realistisch uitziende Henegouwse, blauwe steen etc.) mogelijk worden zonder dat de vrees voor schade aan het tegeloppervlak (bij normaal gebruik) bestaat. Bovendien wordt de massa van de tegel aangekleurd in dezelfde kleur als de bovenzijde van de tegel waardoor, indien bij impact van een zwaar voorwerp op de vloer, waardoor een stuk tegel afbreekt men dezelfde kleur ziet als aan de bovenzijde van de tegel.

Het probleem van een erg zichtbaar beschadigde tegel als een stuk tegel aan de bovenzijde van de tegel ontbreekt bestaat als dusdanig niet meer bij de vloertegels voor binnen, in zoverre het tegels betreft die werden gemaakt volgens de laatste productietechnieken.

Komen we dus bij de keramische tegels voor gebruik op terrassen en balkons buiten.

Hier zijn de eisen aan de tegel tov de tegels voor vloeren binnen totaal anders. De tegel dient hier weldegelijk volkeramisch te zijn. Met volkeramisch wordt bedoeld dat de massa van de tegel volledig uniform dient te zijn en dus de volledige tegel van één en hetzelfde materiaal dient te worden gemaakt in de volledige dikte zonder gebruik van émailles.

Deze tegel mag geen chemisch of ander glazuur in de toplaag hebben omdat door de belasting van capilair water (water dat via de open structuren in de tegel circuleert) of laminair water buiten (overgangsvorm van water tussen damp en gas) schade kan ontstaan. Het water circuleert in de tegel en zet zich als damp onder de glazuurlaag van de tegel waar het na afkoeling neerslaat en terug vloeibaar wordt.

Bij vries – en dooicycli zal dit water beurtelings bevriezen (krimpen) en ontdooien (uitzetten). Het zijn deze herhaalde cycli die maken dat een geglazuurde tegel buiten scherven van zijn toplaag zal doen verliezen en uiteindelijk op termijn de tegel helemaal zal stuk maken.

Vandaar dus dat buiten enkel niet – geglazuurde tegels mogen worden geplaatst. Dit type tegel zal doorgaans een antislipwaarde hebben van R 9, over het algemeen ruwer aanvoelen dan geglazuurde tegels en iets beperkter zijn in zijn esthetisch uitzicht omdat geen glazuur mag worden gebruikt op de buitentegels.

Conclusie: laat je bij je keuze voor de tegels in je woning leiden door je smaak en je zin voor esthetiek maar maak steeds de juiste keuze naar het type toe voor de toepassing van tegels binnen of buiten … wij bij Zanza.be zullen je hierbij graag adviseren.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 StarsLaden...
Door Zanza Tagged