De hoeveelheid voegmortel die je nodig hebt voor voegen van de vloer – of wandtegels is afhankelijk van het tegelformaat, de voegdiepte en de toegepaste voegbreedte.

Algemeen is de volgende formule van toepassing om de hoeveelheid droge voegmortel die je zal nodig hebben te berekenen:

De som van de tegellengte en de tegelbreedte in mm, maal de voegdiepte in mm maal de voegbreedte in mm maal 1,7 (gemiddelde densiteit van een voegmortel) = X

Het getal X delen door tegellengte x tegelbreedte in mm of

(Tegellengte + tegelbreedte) x voegdiepte x voegbreedte x 1.7 = X

Zanza Voegberekings Formule

Het resultaat is het gemiddeld verbruik in kg per m². Hierbij dient nog 10 % verlies gevoegd te worden.

Hoe kan je ongelijkmatig gekleurde of te licht uitgevallen voeg er egaal van kleur laten uitzien en verdiepen van kleur?

(De oplossing is enkel van toepassing bij keramische tegels en niet bij natuursteen omdat natuurmaterialen chemisch kunnen reageren met het gebruikte mengsel)

Soms valt de kleur van de voeg tussen de tegels na het drogen tegen. Doordat bij voorbeeld, het poeder en het water niet lang genoeg werden gemengd droogde de voeg ongelijkmatig en vlekkerig uit en is de voeg eerder gevlamd dan egaal van kleur.

In een ander geval leek de in de toonzaal gekozen lichte voeg ideaal maar blijkt ze, eens op de vloer aangebracht, veel te licht te zijn naar onderhoud toe.

Om dit probleem op te lossen volstaat het om 1/3 terpentijn en 2/3 lijnolie samen goed te mengen en bij kamertemperatuur aan te brengen met een fijne borstel op alle voegen. Vooraleer de volledige vloer te behandelen is het aan te raden op een minder zichtbare plaats eerst een test uit te voeren.

Na het aanbrengen het mengsel minstens 8 uren laten intrekken en nadien de tegels reinigen met een ontvettend middel. De kleur van de voeg zal nu egaal zijn over het volledige oppervlak en dieper (donkerder) zijn van kleur. Indien de kleur nog niet diep genoeg is de behandeling herhalen.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 StarsLaden...
Door Zanza Tagged