Het gaat hier om een tegelplaatsing buiten die een beetje uit de belangstelling is vandaag maar die mits een juiste toepassing voor jaren tegelplezier garandeert op uw terras.

Een drainerende chape is in feite een ondergedoseerde chape. Waar normaal tot 250 kg cement per m³ zand wordt toegevoegd wordt in dit geval maar de helft van de hoeveelheid cement per m³ zand toegevoegd. Dit maakt dat de stabilisé het water snel en doeltreffend kan evacueren gezien het om een relatief zachte en open structuur gaat. Groot voordeel is dat er geen waterdichting onder de tegels dient te worden voorzien. Evenwel dient een laag van zowat 20 cml dikte te worden voorzien om van een voldoende druksterke drager te kunnen spreken.

Zorg er evenwel voor dat de laag in een helling ligt met minstens een hellingsgraad van 1 cm per lopende meter. De helling dient zo te liggen zodat het terras afwatert naar de tuin toe, dus weg van de woning. Wat de lijm betreft dient u gebruik te maken van een tegellijm met een voldoende hoog harsgehalte omdat de volkeramische tegels die u gebruikt laag poreus zijn en omdat de krimp en uitzetting van het tegelwerk enkel met een tegellijm die hars gebonden is kan worden verwerkt.

Naast de juist lijm dient u ook over de juiste lijmkam te beschikken zodat de overdracht tussen lijm en tegel en lijm en ondergrond 100 %. Dit is een noodzaak omdat alleen dan een perfecte hechting tussen ondergrond, lijm en tegel bestaat. Het verdient dus aanbeveling om op de ondergrond met een kam halvemaan 20/8 (vertanding van 20 mm breed die 8 mm hoog zijn) een lijmbed aan te brengen en de achterzijde van elke tegel met de vlakke zijde van de kam van een lijmlaag te voorzien. Het verbruik per m² zal ongeveer 6 kg/m² bedragen voor een tegel 600/600/10 (60 bij 60 cm en 10 mm dik).

Gezien buiten geplaatst wordt op de vloer verdient het aanbeveling met een grijze versie te werken van de Weber Col Plus (zakken van 25 kg) die perfect is aangepast aan de veeleisende buitenplaatsing.

Bijkomend dienen ook nog soepele bewegingsvoegen te worden en dit per 9 m². Werk hiervoor naar vierkanten toe voor het indelen van de vlakken (vb3 m² x 3 m²). De uitvoering van deze kan met buitenbestendige siliconen of met Schlüter Systems bewegingsprofielen. Om een goede indeling van het vlak dat moet worden betegeld te maken komt u best even langs in de toonzaal zodat dit kan worden bekeken door mensen met de nodige ervaring.

Wat de voegmortel betreft geldt hetzelfde verhaal als voor de lijm: ook hier is het harsgehalte en de toegevoegde chemie van doorslaggevend belang en zie ik binnen het gamma van Weber vooral één voeg geschikt namelijk de Weber Flex Voeg in zakken van 5 kg (groene verpakking). Minstens even belangrijk is de voegbreedte deze bedraagt buiten het best ongeveer 5 mm gezien alle spanning die in het tegelveld optreedt (thermische en mechanische spanningen) dienen te worden afgebouwd in de cementgebonden voeg. Het verbruik bedraagt ongeveer 200 gr/m².

Als de bovenstaande simpele regels volgt zal u gedurende jaren kunnen genieten van de tegels op uw terras.

Wenst u bijkomende inlichtingen of heeft u een bijkomende vraag dan kan u steeds mailen naar Zanza of beter breng ons bezoekje.

De koffie bieden we u alvast gratis aan.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 StarsLaden...
Door Zanza Tagged